Lễ ký kết Biên bản ghi nhớ hợp tác giữa Bệnh viện Trường Đại học Y-Dược Huế và Bệnh viện Quốc tế Choang Y Quảng Tây, Trung Quốc

Chiều ngày 03/03/2022, Bệnh viện Trường Đại học Y-Dược Huế và Bệnh viện Quốc tế Choang Y Quảng Tây, Trung Quốc đã tổ chức lễ ký biên bản ghi nhớ hợp tác giữa hai bệnh viện trong lĩnh vực Y học cổ truyền.
Do tình hình dịch bệnh, buổi Lễ ký kết được tổ chức trực tuyến. Về phía Bệnh viện Trường ĐH Y Dược Huế có sự tham dự của Ban giám đốc Bệnh viện cùng các Trưởng Khoa, Phòng liên quan; phía Bệnh viện Quốc tế Choang Y Quảng Tây có sự tham dự của các lãnh đạo từ Cục Quản lý YHCT TQ tại Quảng Tây, Trường Đại học Trung Y Quảng Tây, và Bệnh viện Quốc tế Choang Y Quảng Tây.
Bệnh viện Quốc tế Choang Y Quảng Tây là bệnh viện thực hành của Trường Đại học Trung Y Quảng Tây, được thành lập và xây dựng từ năm 2016 với quy mô 3000 giường bệnh. Đều là bệnh viện thực hành trực thuộc Trường Đại học Y, Bệnh viện Trường Đại học Y-Dược Huế và Bệnh viện Quốc tế Choang Y Quảng Tây thiết lập mối quan hệ hợp tác nhằm nâng cao chất lượng khám chữa bệnh, nghiên cứu khoa học và đào tạo, đặc biệt trong lĩnh vực Y học cổ truyền.
Thông qua việc ký kết biên bản ghi nhớ lần này, Bệnh viện Trường Đại học Y-Dược Huế và Bệnh viện Quốc tế Choang Y Quảng Tây không chỉ xây dựng mối quan hệ hữu nghị giữa hai bệnh viện mà còn mở ra cơ hội hợp tác giữa Trường Đại học Y-Dược Huế và Trường Đại học Trung Y Quảng Tây trong đào tạo và nghiên cứu khoa học trong lĩnh vực YHCT.