Chuyên gia Bộ Y tế Thái Lan huấn luyện về cấp cứu

Trong lần công tác lần này, đoàn đã mang đến rất nhiều trang thiết bị phục vụ cho công tác giảng dạy, do đó chất lượng các buổi học đã được nâng cao lên rất nhiều. Nội dung huấn luyên bao gồm các kỹ năng về hồi sức cấp cứu, cách sử dụng thuốc và các thiết bị bỗ trợ cấp cứu, các tình huống lâm sàng có thể gặp....

                                     

 

Các buổi học đã diễn ra rất sinh động và sôi nổi

 

Các chuyên gia Thái Lan nhiệt tình giảng dạy

Kết thúc khóa học, có 45 học viên được cấp chứng nhận của bộ Y tế Thái Lan, đây la một khích lệ lớn với các học viên cho quá trình công tác, cứu chữa bệnh nhân trong tương lai

THTT

Bệnh viện Trường Đại học Y Dược Huế