Phối hợp cùng đại học Quốc gia Chonbuk - Hàn Quốc mổ từ thiện cho trẻ sứt môi - hở hàm ếch

Đoàn chuyên gia chụp ảnh lưu niệm tại sân trường Đại học Y Dược Huế

Trong thời gian 1 tuần tích cực làm việc, đoàn chuyên gia cùng các bác sĩ Bệnh viện Đại học Y-Dược Huế đã khám sàng lọc cho 40 trẻ và sau đó chọn ra 29 trẻ đủ tiêu chuẩn để tiến hành phẫu thuật.

Chuyên gia 2 bên phối hợp phẫu thuật cho bệnh nhi

Đây là một công tác đậm tính nhân văn, và đồng thời hiệu quả lại rất cao khi đã góp phần cải thiện cuộc sống cho các trẻ sứt môi - hở hàm ếch, đồng thời đây cũng là một cơ hội quý để các chuyên gia hai bên trao đổi, học tập lẫn nhau, nâng cao kinh nghiệm để phục vụ tốt hơn cho xã hội

Diện mạo mới của một trẻ sứt môi - hở hàm ếch sau khi làm phẫu thuật