Giới thiệu phòng Kế hoạch Tổng hợp

1. Tên Phòng:  PHÒNG KẾ HOẠCH TỔNG HỢP

2. Liên lạc:

Điện thoại: 0234.955995

Email: phong.khth@bv.huemed-univ.edu.vn

Địa chỉ: Phòng Kế hoạch Tổng hợp, Bệnh viện Trường Đại học Y- Dược Huế, 41, 51 Nguyễn Huệ, p. Vĩnh Ninh, tp. Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế

3. Chức năng, nhiệm vụ:

Phòng Kế hoạch Tổng hợp là phòng chức năng của bệnh viện, chịu sự lãnh đạo trực tiếp của Giám đốc Bệnh viện, chịu trách nhiệm về việc phát triển kế hoạch hoạt động của toàn viện, các khoa, phòng; đôn đốc và kiểm tra việc thực hiện quy chế bệnh viện; tổ chức, chỉ đạo công tác nghiệp vụ chuyên môn của bệnh viện.

- Xây dựng quy hoạch, kế hoạch hoạt động dài hạn, ngắn hạn và phát triển chuyên môn kỹ thuật của Bệnh viện Trường, trình Giám đốc Bệnh viện phê duyệt.

- Căn cứ vào nhiệm vụ, kế hoạch của Bệnh viện Trường; hướng dẫn các khoa, phòng lập kế hoạch thực hiện các mặt hoạt động của Bệnh viện.

- Tổ chức, theo dõi, đôn đốc, đánh giá hiệu quả việc thực hiện kế hoạch, quy chế tổ chức và hoạt động của Bệnh viện để báo cáo Giám đốc Bệnh viện xem xét, chỉ đạo.

- Điều phối công tác giữa các khoa, phòng trong Bệnh viện Trường, giữa Bệnh viện Trường với các cơ quan liên quan nhằm nâng cao hiệu quả công tác khám bệnh, chữa bệnh.

- Phối hợp với Phòng Khoa học - Đối ngoại - Đào tạo để thực hiện nhiệm vụ chỉ đạo tuyến, đào tạo, nghiên cứu khoa học và hợp tác quốc tế theo kế hoạch của Bệnh viện Trường.

- Đảm bảo việc lưu trữ, thống kê, khai thác hồ sơ bệnh án theo quy định.

- Định kỳ sơ kết, tổng kết công tác khám và điều trị; báo cáo Giám đốc Bệnh viện và cơ quan cấp trên.

- Chuẩn bị các phương án phòng chống thiên tai, thảm họa và các trường hợp bất thường khác để trình Giám đốc Bệnh viện và tổ chức thực hiện.

4. Sơ lược quá trình phát triển của đơn vị:

- Phòng Kế hoạch Tổng hợp được hình thành ngày từ ngầy đầu khi Bệnh viện được thành lập, có chức năng tham mưu Ban Giám đốc Bệnh viện trong việc quản lý chuyên môn, nghiệp vụ của toàn Bệnh viện.

- Phòng Kế hoạch tổng hợp được thành lập theo Quyết định số 783/QĐ-ĐHYK của Hiệu trưởng Trường Đại học Y Khoa Huế ngày 24/06/2003.

- Tập thể cán bộ, nhân viên của Phòng đã không ngừng đổi mới về quản lý, tổ chức, phương cách làm việc đáp ứng với yêu cầu công việc của Bộ Y tế và Bệnh viện đề ra, đáp ứng với quy mô phát triển không ngừng của Bệnh viện

5. Nhân sự:

Trưởng Phòng KHTH qua các thời kỳ:

- PGS. TS Đoàn Phước Thuộc (2002-2010)

- TS. Hồ Duy Bính (2010-nay)

Phó Phòng KHTH qua các thời kỳ:

- CN. Lê Quý (2002-2004)

- CN. Nguyễn Đăng Tự (2003-2009)

- BS.CKI. Nguyễn Phúc Cao (2010-2012)

- PGS.TS. Lê Chuyển (2012-2020)

- ThS.Bs. Nguyễn Minh Phúc (2020-nay)

Nhân sự hiện nay:

- Tổng số: 12

+ Sau ĐH: 02

+ ĐH: 06

+ CĐ: 04

- Về chuyên môn

+ Bác sĩ: 04

+ Điều dưỡng: 04

+ Chuyên viên: 04

6. Thành tích nổi bật

Tập thể

- Nhiều năm liền đạt danh hiệu “Tập thể lao động xuất sắc”.

- Giấy khen Đại học Huế năm học 2007-2008; 2010-2011, 2014-2015, 2019-2020

- Giấy khen Hiệu trưởng Trường Đại học Y - Dược Huế năm học từ 2011-2019

Cá nhân: Nhiều cá nhân được tặng thưởng Bằng khen Thủ tướng chính phủ, Bằng khen Bộ trưởng Bộ Y tế, Bằng lao động sáng tạo của Tổng liên đoàn lao động, Chiến sỹ thi đua cấp Bộ, Bằng khen Công đoàn y tế....

7. Phương hướng phát triển

Xây dựng phòng theo tiêu chuẩn hiện đại, ứng dụng công nghệ thông tin, công nghệ mới phục vụ hoạt động phù hợp với xu thế phát triển của ngành và xã hội, đặc biệt trong các lãnh vực:

+ Quản lý hệ thống thông tin, dữ liệu bệnh viện

+ Quản lý bệnh nhân qua bệnh án điện tử nội trú, ngoại trú, khám sức khỏe

+ Đăng ký khám chữa bệnh và khám chữa bệnh, hội chẩn trực tuyến

- Hợp tác với các tổ chức trong nước, quốc tế để cùng phát triển hệ thống trong việc quản lý bệnh viện, quản lý thông tin bệnh nhân trong ngoài nước, hội thảo, chia sẻ kinh nghiệm.

- Hỗ trợ tuyến dưới trong công tác khám chữa bệnh, hội chẩn trực tuyến, đào tạo từ xa.

- Tăng cường hoạt động chăm sóc sức khỏe tại nhà, như là một hình thức chăm sóc nối dài tại bệnh viện.

- Cải cách và đơn giản hóa thủ tục hành chính bệnh viện, hướng đến sự hài lòng của người bệnh.

MỘT SỐ HÌNH ẢNH MINH HỌA HOẠT ĐỘNG CỦA PHÒNG


Tập thể cán bộ phòng Kế hoạch tổng hợp

 

Hành chính văn phòng


Lưu trữ Hồ sơ bệnh án

Tổ chức nhân sự, báo cáo thống kê số liệu