Thông báo mời chào giá trang thiết bị tháng 12/2022

Bệnh viện Trường Đại học Y-Dược Huế đang có kế hoạch mua sắm một số vật tư trang thiết bị:

- Kim sinh thiết mô mềm

- Đầu côn tiệt trùng

- Đĩa nuôi cấy 2 giếng

- Hộp nuôi cấy

Kính mời các Quý công ty tham gia báo giá. 

(Thông tin chi tiết vật tư và nội dung báo giá xem bên dưới)