Thông báo mời chào giá trang thiết bị (bóng đèn, điện trở)

Bệnh viện Trường Đại học Y-Dược Huế đang có kế hoạch mua sắm một số vật tư trang thiết bị:

- Bóng đèn 

- Điện trở đốt nóng dùng cho máy hấp tiệt trùng NIHOPHAWA

Kính mời các Quý công ty tham gia báo giá. 

(Thông tin chi tiết vật tư và nội dung báo giá xem bên dưới)