Giới thiệu Khoa Dinh dưỡng - Tiết chế

1. Tên Khoa (Tiếng Việt): KHOA DINH DƯỠNG – TIẾT CHẾ

Tên Khoa (Tiếng Anh): Department of Nutrition - Dietetics

2. Email: kddtcbvydhue@gmail.com

3. Ban Lãnh đạo Khoa

ThS.BS. Hoàng Thị Bạch Yến: Trưởng khoa

4. Cơ cấu tổ chức

4.1 Sơ lược quá trình hình thành và phát triển của Khoa

Khoa Dinh dưỡng – Tiết chế được thành lập dựa vào Quyết định 2101/QĐ-ĐHYD ngày 01/11/2014 của Hiệu trưởng Trường Đại học Y Dược Huế.

4.2 Tình hình nhân lực hiện nay

- Số lượng: 06 cán bộ (02 cơ hữu, 04 kiêm nhiệm), trong đó có 02 Bác sỹ y khoa, 02 Bác sỹ Y học dự phòng, 01 Cử nhân Điều dưỡng và 01 Cử nhân Y tế công cộng.

- Trình độ: 04 cán bộ có trình độ Sau đại học, 02 cán bộ có trình độ Đại học.

4.3. Các bộ phận

- Bộ phận Dinh dưỡng điều trị

- Bộ phận chế biến và cung cấp suất ăn

- Bộ phận hành chính

5. Chức năng, nhiệm vụ của Khoa

- Tổ chức thực hiện chế độ ăn bệnh lý cho người bệnh trong bệnh viện theo các quy định hiện hành và hỗ trợ dinh dưỡng (đường ruột, đường tĩnh mạch) cho người bệnh tại các khoa lâm sàng trong bệnh viện.

- Khám, tư vấn và điều trị bằng chế độ dinh dưỡng cho người bệnh.

- Giáo dục truyền thông về dinh dưỡng và an toàn thực phẩm cho người bệnh và các đối tượng khác trong bệnh viện.

- Kiểm tra chất lượng dinh dưỡng, tiết chế và an toàn thực phẩm đối với đơn vị chế biến và cung cấp suất ăn, dịch vụ ăn, uống trong bệnh viện.

-Thực hiện công tác đào tạo, chỉ đạo tuyến về dinh dưỡng, tiết chế và an toàn thực phẩm.

- Nghiên cứu khoa học, ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật về dinh dưỡng, tiết chế và an toàn thực phẩm trong điều trị, phòng bệnh và nâng cao sức khỏe.

- Hợp tác quốc tế.

6. Phương hướng phát triển

- Hoàn thiện cơ cấu tổ chức và hoạt động của Khoa Dinh dưỡng – Tiết chế đạt chuẩn bệnh viện hạng I để đáp ứng yêu cầu về chăm sóc dinh dưỡng cho bệnh nhân điều trị nội trú tại bệnh viện.

MỘT SỐ HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG CỦA KHOA:

Tập huấn “Các biện pháp phòng chống dịch bệnh Covid-19” cho nhân viên các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống tại bệnh viện

CME về dinh dưỡng

Truyền thông dinh dưỡng cho bệnh nhân và người nhà