BẢN TIN: THÔNG TIN THUỐC VÀ DƯỢC LÂM SÀNG - SỐ 3

Ban biên tập: Đơn vị Dược lâm sàng: TS.DS. Võ Thị Hà, ThS.DS. Phan Đặng Thục Anh, DS. Dương Hà Minh Khuê, DS. Phan Thị Diệu Hiền. 
Thiết kế bìa: Nguyễn Quang Huy.
Trình bày: Huỳnh Thị Thảo Uyên.
Khoa Dược: DS.CKI. Trần Quang Phúc, PGS.TS. Trần Hữu Dũng, DS.CKI. Mai Hoài Trang, DS.CKI. Phạm Ngọc Thu Cúc, DS.CKI. Lê Văn Quang.
Cơ quan xuất bản: Bệnh viện Trường Đại học Y Dược Huế.  Địa chỉ: Tầng 1, nhà D., 41 Nguyễn Huệ, Huế...
 

BẢN THÔNG TIN THUỐC VÀ DƯỢC LÂM SÀNG SỐ 3

Ban biên tập: Đơn vị Dược lâm sàng Bệnh viện Trường Đại học Y Dược Huế

Link toàn văn:

https://drive.google.com/open?id=1g4RsD9XdIiLCsOyTndI20vbJ2bKmIa-_