Thông báo về việc Tạm thu học phí thực hành khám bệnh, chữa bệnh tại Bệnh viện Trường Đại học Y-Dược Huế

Thông báo về việc Tạm thu học phí thực hành khám bệnh, chữa bệnh tại Bệnh viện Trường Đại học Y-Dược Huế