Thông báo mời chào giá trang thiết bị tháng 12/2022

Bệnh viện Trường Đại học Y-Dược Huế đang có kế hoạch mua sắm một số vật tư trang thiết bị:

- Gạc hút y tế khổ ngang 0.8m (5000m)

- Van não thất - Dẫn lưu dịch não tủy ổ bụng VP Shunt áp lực cao, trung bình, thấp BMI, kích thước van 5x20mm (03 bộ)

- Kim chích cầm máu các cỡ (50 cái)

- Kim chích cầm máu các cỡ, cầm máu dạ dày, đại tràng, ruột non (50 cái)

Kính mời các Quý công ty tham gia báo giá. 

(Thông tin chi tiết vật tư và nội dung báo giá xem bên dưới)