Thông báo mời chào giá Ống dẫn lưu 8mmx40m không vô trùng

Bệnh viện kính mời Quý công ty chào giá Ổng dẫn lưu 8mmx40m không vô trùng