Giới thiệu khoa Gây mê - Hồi sức - Cấp cứu - Chống độc

I. LÃNH ĐẠO KHOA

1. Trưởng Khoa

- PGS.TS. Nguyễn Văn Minh

2. Phó Trưởng Khoa

- TS. Trần Xuân Thịnh

- TS. Lê Văn Tâm

3. Điều dưỡng trưởng

- CN. Tạ Thị Mỹ

II. CƠ CẤU TỔ CHỨC

1. Cơ sở vật chất

- Bao gồm 8 phòng mổ được trang bị đầy đủ các phương tiện phục vụ công tác gây mê hồi sức và phẫu thuật cho tất cả các chuyên khoa của Bệnh viện.

- Phòng Hồi tỉnh và Hồi sức ngoại khoa có 12 giường bệnh.

- Đơn vị Hồi sức Cấp cứu có 06 phòng bệnh khép kín, có trang bị đầy đủ các phương tiện hiện đại phục vụ hồi sức bệnh nhân nặng.

2. Nhân lực

- Bác sĩ: 10 người  gồm 01 TS, 07 ThS (03 đang học Nghiên cứu sinh), 02 CK1). Tất cả các bác sĩ của Khoa vừa đảm nhiệm nhiệm vụ giảng dạy tại Bộ môn Gây mê Hồi sức, vừa là bác sĩ điều trị tại khoa. Các bác sĩ được đào tạo về chuyên ngành Gây mê Hồi sức và Hồi sức cấp cứu trong nước và nước ngoài.

- Điều dưỡng: 36 người (07 Đại học, 15 cao đẳng, 14 trung cấp).

- Hộ lý: 10 người.

III. CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ

1. Khám chữa bệnh

- Thực hiện tất cả các trường hợp gây mê hồi sức để phẫu thuật tất cả các chuyên khoa (trừ phẫu thuật tim) tại phòng mổ Bệnh viện Đại học Y Dược Huế.

- Thực hiện gây mê để thực hiện các thủ thuật, can thiệp ngoài phòng mổ tại Trung tâm nội soi tiêu hóa, can thiệp tim mạch, gây mê cho thủ thuật tại Trung tâm Nội tiết - Sinh sản - Vô sinh.

- Chăm sóc và điều trị bệnh nhân sau phẫu thuật tại phòng Hồi tỉnh, Hồi sức ngoại khoa.

- Đảm nhiệm công tác tại đơn vị Hồi sức cấp cứu.

2. Đào tạo cán bộ y tế

- Đảm nhiệm công tác đào tạo sinh viên đại học và học viên sau đại học về chuyên ngành Gây mê Hồi sức và Hồi sức cấp cứu.

- Đào tạo cán bộ theo các dự án, theo sự phân công của Ban Giám Đốc Bệnh viện, theo chương trình đạo tạo ngắn hạn về Gây mê hồi sức, giảm đau, gây mê nội soi tiêu hoá, Gây mê hồi sức cho phẫu thuật nội soi.

3. Nghiên cứu khoa học

- Thực hiện các đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ, cấp Đại học Huế, cấp Trường, cấp Bệnh viện.

- Hướng dẫn các đề tài Chuyên khoa II chuyên ngành Gây mê hồi sức, Cao học Ngoại, Sản, các đề tài sinh viên.

4. Chỉ đạo tuyến

- Thực hiện chỉ đạo tuyếnvề Gây mê hồi sức theo sự phân công của Ban Giám Đốc Bệnh viện.

5. Hợp tác quốc tế

- Hợp tác với các tổ chức quốc tế, tổ chức các buổi hội thảo, trao đổi kinh nghiệm, học tập nâng cao trình độ trong chuyên ngành Gây mê Hồi sức và Hồi sức cấp cứu.

IV. PHƯƠNG HƯỚNG PHÁT TRIỂN

1. Xây dựng trung tâm Điều trị đau

Nhiệm vụ của Trung tâm là điều trị đau sau phẫu thuật và điều trị đau mạn tính do các nguyên nhân vừa sử dụng thuốc và áp dụng các kỹ thuật.

2. Triển khai các kỹ thuật mới

- Ứng dụng siêu âm trong Gây mê hồi sức để gây tê, giảm đau

- Áp dụng rộng rãi giảm đau đa mô thức

- Ứng dụng các phương tiện video laryngoscope, fibroscope trong xử trí đường thở khó.

- Triển khai các kỹ thuật gây mê kiểm soát nồng độ đích (TCI).

- Ứng dụng điều trị thuốc tiêu sợi huyết đường tĩnh mạch trong nhồi máu não cấp”.

3. Nghiên cứu khoa học

            Tăng số lượng đăng ký đề tài cấp tỉnh,cấp Đại học Huế, cấp Trường.

4. Hợp tác quốc tế

Tổ chức các Hội thảo cập nhật kiến thức và trao đổi kinh nghiệm lâm sàng với tổ chức HVO, các bệnh viện của Hoa Kỳ, Hàn Quốc, Pháp.