Giới thiệu Khoa Kiểm soát nhiễm khuẩn

I. LỊCH SỬ PHÁT TRIỂN:

1. Sơ lược quá trình phát triển

- Năm 2000: Thành lập Tổ Hấp giặt, thuộc Phòng Hành chính tổng hợp.

- Năm 2003: Thành lập Khoa Chống nhiễm khuẩn.

- Năm 2013: Đổi tên khoa thành Khoa Kiểm soát nhiễm khuẩn.

2. Lãnh đạo qua các thời kỳ:

- Năm 2002 - 2005:              BS CKII. Trần Văn Hưng – Trưởng khoa

- Năm 2005 - 2010:              TS. Trần Đình Bình – Trưởng khoa

                                             CN. Nguyễn Minh Tâm – Phó Trưởng khoa

- Năm 2010 - 2014:              PGS.TS. Trần Đình Bình – Trưởng khoa

                                             ThS. Ngô Thị Minh Châu – Phó Trưởng khoa

- Năm 2014 – Hiện nay:       PGS.TS. Trần Đình Bình – Trưởng khoa

3. Tình hình nhân lực, cơ cấu tổ chức và trang thiết bị hiện tại: 

- Tổng số cán bộ có 16: 02 BS (01 PGS-kiêm nhiệm, 03 BS YHDP), 01 Ths QLBV-CNĐD, 01 CN Khoa học môi trường (kiêm nhiệm), 11 Y công.

- Nhân lực các Tổ:

            + Tổ Kiểm tra, giám sát NKBV, môi trường, vệ sinh ngoại cảnh: 06 CBVC.

            + Tổ Tiệt khuẩn: 04 CBVC.

            + Tổ Giặt là: 07 CBVC.

- Trang thiết bị hiện có:

            + Máy tiệt khuẩn nhiệt độ cao (máy Autoclave): 04

            + Máy giặt công nghiệp cửa trước: 04

            + Máy sấy công nghiệp: 04

            + Máy may: 01

II. CHỨC NĂNG-NHIỆM VỤ VÀ PHƯƠNG HƯỚNG PHÁT TRIỂN

1. Nhiệm vụ 

- Xây dựng kế hoạch kiểm soát nhiễm khuẩn định kỳ và hàng năm để trình hội đồng kiểm soát nhiễm khuẩn thẩm định trước khi Giám đốc phê duyệt và tổ chức thực hiện.

- Đầu mối xây dựng các quy định, quy trình KSNK trên cơ sở các qui định, hướng dẫn chung của Bộ Y tế trình Giám đốc phê duyệt và tổ chức thực hiện.

- Đầu mối phối hợp các khoa, phòng liên quan giám sát công tác KSNK, bao gồm:

+ Phát hiện, giám sát và báo cáo bệnh truyền nhiễm theo quy định của pháp luật về phòng chống bệnh truyền nhiễm.

+ Phát hiện, nhận báo cáo các trường hợp nhiễm khuẩn liên quan đến chăm sóc y tế từ các khoa lâm sàng và kết quả nuôi cấy vi sinh và đề xuất các giải pháp can thiệp kịp thời.

+ Theo dõi và báo cáo các vi khuẩn kháng thuốc.

- Kiểm tra, đôn đốc cán bộ viên chức, học sinh, người bệnh, người nhà người bệnh và khách thực hiện đúng quy định KSNK trong công tác khám chữa bệnh.

- Tuyên truyền, huấn luyện, nghiên cứu khoa học về KSNK.

- Quản lý, giám sát các hoạt động khử khuẩn, tiệt khuẩn, giặt là, cung cấp dụng cụ vô khuẩn, hóa chất sát khuẩn, khử khuẩn, đồ vải và vật tư tiêu hao phục vụ công tác KSNK cho toàn viện.

- Theo dõi, đánh giá báo cáo phơi nhiễm và tai nạn rủi ro nghề nghiệp

- Tham gia cùng khoa vi sinh, khoa dược và các khoa lâm sàng theo dõi vi khuẩn kháng thốc và sử dụng kháng sinh hợp lý.

- Phối hợp với các khoa phòng, các thành viên trong mạng lưới KSNK phát hiện, giải quyết các vấn đề liên quan tới công tác KSNK.

2. Các hoạt động cụ thể

- Được sự quan tâm, chỉ đạo của Ban Giám Đốc bệnh viện, tổ chức các lớp tập huấn “kiến thức, kỹ năng kiểm soát nhiễm khuẩn” đã được triển khai đúng tiến độ, hơn 85% nhân viên y tế bệnh viện đã tham gia.

- Tham dự các lớp tập huấn “Vô khuẩn – tiệt khuẩn dung cụ y tế” do các đơn vị chủ quản tổ chức.

- Phát động và giám sát các quy trình và tuân thủ rửa tay của nhân viên bệnh viện.

- Giám sát các công tác liên quan dến KSNK trong toàn bệnh viện.

- Triển khai nhiều đề tài NCKH về KSNK, hướng dẫn sinh viên thực hiện nhiều luận văn tốt nghiệp về nội dung KSNK. Tham dự các Hội nghị KSNK bệnh viện hàng năm của Bộ y tế, Hội KSNK Thừa Thiên Huế, Sở Y tế Thừa Thiên Huế, Sở Y tế Quảng Trị, Sở Y tế Quảng Bình…

3. Định hướng phát triển

- Thực hiện nghiêm túc Thông tư 16/2018/TT-BYT ngày 20/7/2018 của Bộ Y tế.

- Xây dựng các quy trình, bảng kiểm tra phục vụ cho công tác kiểm soát nhiễm khuẩn bệnh viện.

- Liên tục cập nhật các kiến thức mới, tập trung nâng cao các nội dung đào tạo về kiểm soát nhiễm khuẩn bệnh viện.

- Liên tục cập nhật các kỹ thuật mới và xây dựng các quy trình làm sạch, khử khuẩn, đóng gói, tiệt khuẩn dụng cụ, quản lý đồ vải.

- Điều tra nhiễm khuẩn bệnh viện: Tỷ lệ nhiễm khuẩn chung và nhiễm khuân các vị trí, cơ quan.

- Xây dựng mô hình Đơn vị Tiệt khuẩn trung tâm (CSSD) đạt tiêu chuẩn.

- Quản lý theo bộ tiêu chí đánh giá chất lượng bệnh viện 2016./.